Rab en Lowe Alpine
© foto Rab

Verduurzaming in de buitensportwereld is ‘hot’. Veel artikelen bij diverse merken worden inmiddels vervaardigd – al dan niet gedeeltelijk – van hergebruikte materialen. Ook de outdoormerken Rab en Lowe Alpine laten op het vlak van verduurzaming duidelijk van zich horen.

Ze hebben zich, als onderdeel van hun gevoerde ‘lange-termijns-duurzaamheids-strategie’, ertoe verbonden om uiterlijk in 2030 de status van ‘Net Zero’ te bereiken. Als belangrijke eerste stap is Equip per november 2020 alvast ‘klimaatneutraal’ geworden.

‘Klimaatneutraal’ betekent dat de productiewijze van de artikelen van Rab en Lowe Alpine geen negatieve effecten hebben op het klimaat. ‘Net Zero’ gaat nog een stapje verder. Daarbij verklaren Rab en Lowe Alpine niet méér uitstoot van broeikasgassen te zullen afgeven dan dat ze actief kunnen - en zullen - neutraliseren door daadwerkelijke koolstofverwijdering.

Hoe wordt dit o.a. gerealiseerd?

  • Gebruik van 100% te hergebruiken energie in hoofdkantoor en distrubutiecentrum in Verenigd Koninkrijk
  • De overstap naar hybride of volledig elektrische voertuigen
  • Overschakeling naar gerecyclede stoffen en isolatiematerialen voor de artikelen
  • Geen gebruik meer van plastic vanaf de lente of zomer van 2021

Mooi en ambitieuze initiatieven, waarbij uiteraard de kwaliteit van de producten van Rab en Lowe Alpine volledig wordt gewaarborgd.

Deel dit artikel