Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De eerste vogeltelling in 2018 op Marker Wadden heeft volgens Natuurmonumenten ruim veertig soorten opgeleverd. Op het nieuwe eiland waren ook nog wintergasten die nog niet waren vertrokken en zomergasten die net waren gearriveerd.

Tien vogelspotters namen een aantal bijzondere soorten waar, waaronder een strandleeuwerik en sneeuwgorzen. Ook werden de eerste zomergasten gezien, zoals kluten die hier naar verwachting gaan broeden.

Opvallend was ook het grote aantal witte kwikstaarten op Marker Wadden. Dit was vorig jaar de enige zangvogel die als broedvogel op Marker Wadden was gezien. Verder werden veel soorten gezien die zich thuis voelen in dit waddenlandschap, zoals bonte strandlopers, kluten en meeuwen.

Ook zagen de tellers relatief veel viseters, zoals nonnetjes, middelste zaagbekken, grote zaagbekken en enkele aalscholvers. Deze vogels profiteren van de aantrekkende visstand binnen de ring van eilanden van Marken Wadden. Daar is het water ondiep en vinden de vissen paaiplekken.

 

Deel dit artikel