Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Staatsbosbeheer werkt aan de herinrichting van de Loenensche Buitenpolder bij Slijk-Ewijk. Na de werkzaamheden is het mogelijk om daar ook te struinen langs rivier De Waal. 

Het gaat om de aanleg van een natuurlijk moerassig leefgebied voor vogels, zoals de Kwartelkoning (foto) en het Porseleinhoen. Ook worden cultuurhistorische elementen hersteld, zoals de historische sluis. Vanaf het najaar zullen in de Loenensche Buitenpolder de graaf- en inrichtingswerkzaamheden van start gaan.

Voor Rijkswaterstaat is de Loenensche Buitenpolder een geschikt gebied voor maatregelen die de waterkwaliteit van de Waal verbeteren. Dit is belangrijk voor planten en dieren die in dit water leven. Door een meestromende geul te maken kunnen vissen vanuit de Waal het gebied in zwemmen.

Deel dit artikel