Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Goed nieuws voor wandelaars van het Zuiderzeepad en het Nederlandse Kustpad.  Aan de noordkant van de Afsluitdijk komt een fiets- en wandelpad met uitzicht op de Waddenzee, zo meldt Wandelnet.

De Afsluitdijk ondergaat de komende jaren een aantal vernieuwingen. Aannemerscombinatie Levvel en Rijkswaterstaat hebben de plannen voor de werkzaamheden gepresenteerd. Aan de kant van de Waddenzee wordt de dijk robuuster gemaakt en met een nieuwe bekleding versterkt. De bovenkant van de dijk wordt verhard. Halverwege het dijklichaam wordt een nieuw fiets- en wandelpad aangelegd. Wandelaars kunnen er ook voor kiezen om op de kruin van de dijk te lopen. Wandelnet is positief over de plannen.

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk starten naar verwachting eind 2018. De plannen worden nu in detail uitgewerkt. Wandelnet zal met de aannemer in gesprek gaan over de precieze uitvoering van het pad. Daarnaast zal worden bekeken of het haalbaar is om op een aantal punten op de Afsluitdijk schuilmogelijkheden aan te leggen.

Zowel het Zuiderzeepad als het Nederlandse Kustpad maken gebruik van de Afsluitdijk. De bijna 30 kilometer dijk is voor veel wandelaars een bijzondere en uitdagende etappe. Beide routes komen bij Kornwerderzand langs het nieuwe Afsluitdijk WaddenCenter, het Kazemattenmuseum en - de nog aan te leggen - vismigratierivier.

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk duren tot eind 2022. Tijdens de werkzaamheden wordt de doorgang voor fietsers en wandelaars gegarandeerd.

Deel dit artikel