Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De provincie Noord-Holland stelt ruim 1,9 miljoen euro subsidie beschikbaar voor beheer en onderhoud van tuinwallen op Texel. De provincie wil dat deze erfafscheidingen blijven bestaan, omdat ze belangrijk zijn voor de biodiversiteit en cultuurhistorische waarde hebben.

Tuinwallen zijn erfafscheidingen die bestaan uit gestapelde plaggen van het naastliggende land. Ze zijn onder meer bedoeld om de schapen op het eigen perceel te houden. 

Op de tuinwallen groeien soms zeldzame planten. Hierdoor hebben ze waarde voor het landschap en de biodiversiteit in het gebied. De tuinwallen zijn net als de karakteristieke Texelse schuurtjes, de zogenaamde schapenboeten, ook bepalend voor de cultuurhistorische identiteit van Texel. De schapenboeten zijn zelfs beschermd als rijksmonument en komen in aanmerking voor restauratiesubsidie.

Op Texel leiden diverse wandelroutes langs tuinwallen. De tuinwallen worden door de Texelaars 'tuunwoaltjes' genoemd.

Deel dit artikel