© foto Shutterstock
© foto Shutterstock

De vogelonderzoekers op Marker Wadden worden steeds weer aangenaam verrast. Zo ontdekten ze onlangs plotseling grote zwermen met oeverzwaluwen (zo’n 1000 stuks!!). En inmiddels zijn er al 22 strandplevieren geteld, met verschillende jonge kuikens.

Verder hebben o.a. kleine plevieren, bontbekplevieren, dwergsterns, kleine karekieten, kokmeeuwen, kluten en visdieven zich er gevestigd. Totaal onverwacht was daar ook nog eens de ijseend met vier kuikens. En dat met de wetenschap dat de ijseend nooit eerder in Nederland heeft gebroed!

Verder broeden veel watervogels op Marker Wadden: bergeenden, tafeleenden, wilde eenden, de witte kwikstaart en sinds dit jaar ook de gele kwikstaart. Tot nu toe zijn dit jaar al 125 verschillende soorten vogels op Marker Wadden waargenomen.

Wil je zelf komen kijken op Marker Wadden? Dan kun je de veerboot via de website van Natuurmonumenten boeken.

Deel dit artikel