Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De provincie Zuid-Holland maakt de komende jaren extra geld vrij voor de versnelde aanleg van het Natuurnetwerk Nederland.

Eind dit jaar stelt de provincie Zuid-Holland naar verwachting de nieuwe visie 'Rijke Groenblauwe Leefomgeving' vast. Deze visie wordt met partners, bedrijven en overheden ontwikkeld. De kern is dat plannen op het gebied van water, groen en natuur meer in samenhang worden bekeken. Ook worden sneller middelen vrijgemaakt om belangrijke verbindingen binnen het Natuurnetwerk Nederland te maken.

De extra middelen die nu worden ingezet zijn nodig om kansen te bieden aan planten en dieren binnen het netwerk, bijvoorbeeld door ontbrekende verbindingen tussen gebieden groen te maken. Bij het agrarisch beheer van gronden die in bezit zijn van de provincie worden extra voorwaarden opgelegd voor weidevogels. Ter ondersteuning hiervan wordt volgend jaar een aanvullend bedrag van 10 miljoen uitgetrokken.

Deel dit artikel