Foto: Theo Tangelder
Foto: Theo Tangelder

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) gaat onder de naam FitStap een programma aanbieden voor mensen die nog niet bewegen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wandelen een zeer effectief instrument is in de strijd tegen ziektes, zowel curatief als preventief.

 Wandelen is een toegankelijke, weinig blessuregevoelige en laagdrempelige sport. Het doel van FitStap is dat deelnemers zich in 12 weken (weer) fit en vitaal gaan voelen. Daarnaast zijn zij in staat een structurele gedragsverandering door te voeren, waardoor hun gezondheid ook op lange termijn verbetert.

“We zien in onze maatschappij een toename van patiënten met obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en alzheimer”, concludeert Paul Sanders, directeur KWBN. “Ook zien we een groeiend aantal mensen met stressgerelateerde klachten. Er komt weliswaar meer en meer focus op bewegen en gezondheid maar de zorgkosten blijven verder stijgen,  onder meer door ziektes en blessures. KWBN heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van deze kosten. Dit doen wij onder andere door wandelen aan te bieden als onderdeel van een breed en professioneel opgezette interventie.”

KWBN ontwikkelde samen met professionele partners, waaronder de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN University of Applied Sciences), het beweegprogramma FitStap. Tijdens het twaalf weken durende programma krijgen deelnemers inzicht in hun gezondheid, leren ze zelf grip op een gezonde leefstijl te krijgen en ervaren ze het effect van het programma. Gecertificeerde wandeltrainers coachen de deelnemers om zich vitaler, fitter en gezonder te voelen. Het beweegdeel van het programma kreeg reeds een erkenning van het Kenniscentrum Sport. Het programma wordt landelijk op diverse locaties aangeboden. Sanders: “Inmiddels zijn er gesprekken met diverse patiëntenverenigingen, zorgverleners, overheden en verzekeraars. De reacties op het beweegprogramma zijn zeer positief!”

Deelnemers trainen twaalf weken op een vaste avond in een groep, onder begeleiding van de FitStap coach. Tijdens de trainingen is er aandacht voor beweegtechnieken, voedingskennis, motivatie/coaching en cognitieve fitness. Dit alles passend bij de persoonlijke doelstellingen van de deelnemers. Daarnaast trainen zij twee keer in de week zelfstandig. Ook gaan zij aan de hand van opdrachten en tips actief in de weer met het aanpassen van hun leefstijl. Via een gratis app worden zij gedurende de week gemotiveerd en hebben zij contact met elkaar en met de trainer. Naast fysieke bijeenkomsten vindt er dus ook online, interactieve ondersteuning plaats. Het verkrijgen van inzicht, vergroten van het zelfvertrouwen, laagdrempeligheid, haalbaarheid en plezier staat bij FitStap voorop.

Kijk voor meer informatie over locaties en kosten op: www.fitstap.nl.

Deel dit artikel