Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

In Midden-Delfland komt een groot reservaat voor weidevogels. Door de koop van extra grond is er ruimte voor een beschermd natuurgebied van 200 hectare waar weidevogelreservaat Noord-Kethel plaats biedt aan veel verschillende soorten vogels.

De provincie Zuid-Holland heeft 17 hectare grond in Midden-Delfland verkocht aan Natuurmonumenten. Hiermee valt, 22 jaar na het vaststellen van het Reconstructieplan Midden-Delfland, het laatste puzzelstuk voor weidevogelreservaat Noord-Kethel op zijn plaats. In totaal komt er 200 hectare beschermd natuurgebied ingericht en beheerd voor weidevogels.

Op eerder overgedragen gronden in Noord-Kethel is het aantal broedparen grutto’s verviervoudigd in een paar jaar tijd. De uitbreiding van het weidevogelgebied gaat daarom zeker zorgen voor verdere groei van de weidevogelpopulatie, zo is de verwachting. Weidevogelkerngebieden als Noord-Kethel, Aalkeetbuitenpolder en de onlangs ingerichte kern in de Commandeurspolder zijn van groot belang voor duurzaam behoud van de weidevogels in Midden-Delfland.

In Noord-Kethel heeft Natuurmonumenten recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals bankjes en panelen met informatie over natuur, landschap en erfgoed. Ook is een onverharde struinroute door de polder in voorbereiding, met een onderdoorgang onder de spoorlijn. Deze struinroute opent zomer 2019 en is onderdeel van het Wandelroutenetwerk Zuid-Holland.

 

Deel dit artikel