Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Nederland moet in 2030 een land zijn waar de biodiversiteit floreert. Een land met een rijke natuur en een gezonde landbouw, waar de inwoners genieten van een divers landschap. Dat is het droombeeld dat negentien partijen, waaronder Natuurmonumenten, tot stand willen brengen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Het Deltaplan moet het antwoord zijn op het aanhoudende verlies van planten, dieren en hun leefgebieden, aldus Natuurmonumenten. Toen vorig jaar bleek dat insecten op grote schaal verdwijnen – 76 procent in 26 jaar tijd – namen wetenschappers het initiatief om het tij te keren. Ze nodigden het landbouwbedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties uit om een gezamenlijk plan te maken dat de achteruitgang van de natuur ombuigt naar herstel

Het plan, dat de negentien partijen presenteerden, beoogt herstel van de biodiversiteit in het hele land, niet alleen in natuurgebieden. Samen beslaan natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte negentig procent van het oppervlak van Nederland.

In 2030 zijn de natuurgebieden, die nu vaak zeer geïsoleerd liggen, met elkaar verbonden. Dat kan door in het tussenliggende boerenland weer meer leefgebieden voor planten en dieren te creëren. Boeren gaan op hun bedrijven zorgen voor een goed bodemleven, ze dringen het gebruik van chemische middelen terug ten gunste van insecten die gewassen bestuiven en plagen bestrijden en ze gaan ruimte maken voor natuur. Verder ontstaat er door een natuurvriendelijke inrichting van bermen, dijken, bedrijventerreinen, parken en ander openbaar groen een netwerk waar planten en dieren leven en zich kunnen verplaatsen.

“Bescherming van natuur is geen taak van boswachters alleen, maar van iedereen”, zegt Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten in een toelichting. “Want natuur is overal. In beschermde natuurgebieden, maar ook in weilanden, sloten, langs snelwegen en in stadsparken. Het mooie van het Deltaplan is dat het de gedeelde verantwoordelijkheid voor herstel van biodiversiteit als uitgangspunt heeft. Daarmee zet het een beweging in gang, waarmee we samen het verlies van biodiversiteit ombuigen naar herstel.”

Vanaf volgend jaar gaan boswachters samen met boeren kijken op welke manieren ze het herstel van biodiversiteit kunnen versnellen en uitbreiden.

Deel dit artikel