Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De weidevogelstand in Flevoland gaat verder achteruit. Dat blijkt uit het jaarverslag 'vrijwillige weidevogelbescherming 2018' van Landschapsbeheer Flevoland. Er zijn 681 nesten gevonden van onder meer de kievit, scholekster, tureluur en grutto. Dit is een daling van het aantal weidevogellegsels.

De daling verloopt al vele jaren, met zo nu en dan een kleine opleving. Alles staat of valt met de beschikbaarheid van voedsel en een veilige, rustige broedplaats voor weidevogels. Dat is tegenwoordig in onvoldoende mate te vinden op het boerenland. Ook heeft de steeds kleinere populatie weidevogels meer last van roofdieren. Daardoor worden er te weinig kuikens groot en neemt de populatie langzamerhand af.

Als een trendlijn in de aantallen gevonden nesten van de afgelopen 10 jaar van tureluur en grutto doorgetrokken wordt tot het nulpunt, dan blijkt dat er over 4 tot 6 jaar geen grutto’s en tureluurs meer in Flevoland zijn. Voor de kievit en scholekster geldt dat over een periode van 11 jaar.

De grootste uitdaging is het verbeteren van voedselaanbod. Landschapsbeheer Flevoland noemt het een goed teken dat er steeds meer koeien in de wei staan, maar ziet graag meer bloemen die insecten aantrekken, het voedsel van voor weidevogels. Volgens Landschapsbeheer Flevoland moet er drastisch iets veranderen in de agrarische sector om de weidevogels te beschermen.

Deel dit artikel