Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Staatsbosbeheer gaat boswerkzaamheden uitvoeren in de Stoppelbergen. Dit natuurgebied ligt ten zuiden van Ossendrecht. Een deel van het werk is gericht op het verjongen van bos.

In het bos worden grote open plekken gemaakt, waar enkele bomen blijven staan. Deze volwassen bomen, voornamelijk grove dennen en eiken, zorgen voor zaad waar jonge bomen uit kunnen groeien. Het bos verjongt zich op deze manier. Wat nu bos is, blijft in de toekomst dus ook bos.  Onder andere de nachtzwaluw en boomleeuwerik profiteren van de nieuwe open plekken.

In de Stoppelbergen, waar ook wandelroutes liggen, worden ook bosvakken ‘gedund’. Daar worden enkele bomen uit de vakken gekapt, om de overblijvende bomen meer ruimte te geven. De opbrengst van de houtverkoop gebruikt Staatsbosbeheer voor het beheer van de natuurterreinen.

Deel dit artikel