Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Wisenten en bezoekers gaan goed samen. Dat blijkt uit onderzoek naar de reacties van wisenten op verschillende soorten recreanten door de Universiteit Utrecht in opdracht van ARK Natuurontwikkeling.

De voorwaarde is wel dat de dieren de tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leefgebied, en bezoekers zich aan de richtlijn houden dat ze op 50 meter afstand tot de dieren blijven. De wisent, ook bekend als Europese bizon, is een zeldzaam dier. Het dier verdween circa 100 jaar geleden uit het wild, maar maakt nu een comeback. De wisent keert in steeds meer Europese natuurgebieden terug. Sinds 2007 leven er wisenten in het Kraansvlak bij Zandvoort en in 2016 volgden Maashorst en Veluwe. Naar het samengaan van wisenten met recreanten in drukbezochte gebieden zoals in Nederland was nauwelijks onderzoek gedaan.

Uitgangspunt bij de introductie van wisenten in Nederland is dat hun leefgebied -na een wenperiode- toegankelijk kan worden voor onder andere wandelaars (met aangelijnde hond), fietsers, en ruiters. Dat wisenten en mensen prima samen kunnen gaan was tot nu toe vooral gebaseerd op ervaringen in het buitenland. Vanuit de jarenlange ervaringen in Kraansvlak was al wel goed bekend dat wisenten en wandelaars prima samen gaan. Om dit uitgangspunt voor andere vormen van recreatie voor de Nederlandse situatie te verifiëren, is besloten onderzoek uit te voeren.

Deel dit artikel