© foto Shutterstock
© foto Shutterstock

Rijkswaterstaat heeft het voornemen de Afsluitdijk per 1 april aanstaande voor maar liefst drie aaneengesloten jaren af te sluiten voor wandelaars en fietsers. Wandelnet vindt dat - samen met De Fietsersbond, de NTFU en het Fietsplatform – te lang.

De vier organisaties hebben in een brief aan Rijkswaterstaat gevraagd om de sluiting in te korten en het wandel- en fietspad open te stellen op de piekmomenten. Tevens verzoeken ze om kwalitatief goede alternatieven voor de momenten dat er niet gewandeld of gefietst kan worden.

De Afsluitdijk is voor zowel lange-afstandswandelaars als fietsers een populair traject. Zo gaan o.a. het Zuiderzeepad - de langste rondwandeling van Nederland - als het Nederlands Kustpad over de Afsluitdijk. Tevens lopen er verschillende knooppuntenroutes over de dijk.

Rijkswaterstaat stelt dat het vanwege van de veiligheid niet mogelijk is om de dijk tijdens het onderhoud open te houden en wil als alternatief een speciale fietsbus aanbieden. De wandel- en fietsorganisaties vragen zich af of deze bussen voldoende capaciteit bieden voor de wandelaars en fietsers.

Naast de brief aan Rijkswaterstaat loopt er een petitie, die gericht is aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Wandelaar en fietsers kunnen deze ondertekenen en op die manier protest aantekenen tegen de jarenlange sluiting. Je kunt de petitie vinden op de website van de Fietsersbond.

Hieronder een video over het onderhoud en de verbeteringen aan de Afsluitdijk.

Deel dit artikel