© foto Shutterstock
© foto Shutterstock

De bever wordt steeds vaker waargenomen buiten de geijkte gebieden. Dat is goed nieuws, want hierdoor weten we dat de bever niet meer alleen in de natuurgebieden leeft waar ie is uitgezet. Volgens waarneming.nl worden er steeds vaker bevers waargenomen in de provincies Utrecht, Brabant en Limburg. Dit is in ieder geval een bewijs van een steeds toenemende spreiding. 

In de Biesbosch, waar de bever zo’n 30 jaar geleden is uitgezet, zijn inmiddels zoveel bevers dat de jonge aanwas zelfs een plekje moet zoeken buiten het gebied waar ze ter wereld kwamen. Soms zelfs tot in steden toe! Dat is in principe geen enkel probleem voor de bever. De bever is slim genoeg en als een gebied minder geschikt is, dan onderneemt hij zelf actie om het gebied aantrekkelijker voor hem te maken.

Een andere oorzaak voor een betere spreiding is wellicht dat in de voorbije decennia natuurgebieden steeds vaker met elkaar werden verbonden. Dieren kunnen zich dan gemakkelijker tussen verschillende natuurgebieden verplaatsen. Daarbij komt dat er ook meer aandacht is voor de riviernatuur, met name de waterkwaliteit en de natuur in- en om rivieren.

Behalve de wolf heeft de bever in Nederland eigenlijk geen natuurlijke vijanden. Dat is óók voor dat de populatie kan groeien en zich meer en meer kan verspreiden. Alleen in de provincie Noord-Holland zijn nog geen bevers gespot. Maar wat niet is, dat kan nog komen…

Bron: Staatsbosbeheer

Deel dit artikel