Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht kunnen de droogte in Nederland ver vooruit voorspellen. Door te kijken naar de hoeveelheid water in Duitsland en Zwitserland, kunnen de onderzoekers tot wel 2 maanden vooruitkijken en aangeven hoe droog het gaat worden.

De bevindingen van hydroloog Niko Wanders van de Universiteit Utrecht in samenwerking met wetenschappers uit Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kunnen gebruikt worden om het water in Nederland voortijdig beter te verdelen.

Met de informatie kan er bijvoorbeeld gezorgd worden voor extra water in polders en het IJsselmeer, of water kan vastgehouden worden in de hogere gebieden door het niet vroegtijdig af te voeren naar zee. Ook drinkwaterbedrijven en beheerders van natuurgebieden kunnen deze voorspellingen gebruiken om later droogteproblemen te voorkomen.

Door de droogte de afgelopen zomer had de natuur in Nederland veel te lijden gehad: natuurgebieden ondervonden schade door de lage grondwaterstand, sommige planten stierven af en in een aantal wandelgebieden braken bosbranden uit.

Deel dit artikel