Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

In Beerze is de aannemer gestart met de werkzaamheden die nodig zijn voor de natuurherstelmaatregelen in dit gebied. In de periode tussen Kerst en oud en nieuw liggen de werkzaamheden even stil en kunnen wandelaars en fietsers genieten van de natuur.

Om bezoekers van het gebied te laten zien dat er gewerkt wordt aan het herstel van het heidelandschap en het hoogveen, is er een groot bord geplaatst. Daarnaast kan de wandelaar meer te weten komen over de natuurherstelmaatregelen via de nieuwe informatiepanelen in het gebied.

Tot half maart 2019 wordt ongeveer 40 hectare bos gekapt waar in de toekomst heide voor in de plaats komt. In Overijssel is gedurende de afgelopen 100 jaar bijna 90% van de heide verdwenen en daarmee ook plantjes, dieren en insecten die op en om de heide leven. Ook in Beerze nam door de jaren heen steeds meer bos de plaats in van heide. Het hoogveen heeft bovendien last van verdroging. Landschap Overijssel gaat daarom de waterhuishouding in dit bijzondere veentype -van soms wel vijf meter dik- herstellen en ruimte maken voor een vitaal heidelandschap.

Deel dit artikel