Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Het Lingebos in Vuren wordt afgesloten voor bezoekers. Staatsbosbeheer heeft hiertoe besloten, omdat er veel essen staan die getroffen zijn door essentaksterfte. De paden in het bos vormen daardoor een gevaar voor wandelaars en andere recreanten.

Door de schimmelziekte bestaat de kans dat takken af kunnen vallen. Alle essen die op de wandelpaden zouden kunnen vallen moeten worden gekapt. Daarmee wordt begin 2019 begonnen. Het bos blijft dicht totdat alle essen weg zijn. 

Essentaksterfte is in 2016 stevig toegenomen met steeds zwaardere aantastingen. Staatsbosbeheer beheert ruim 4.600 hectare essenbos in Nederland. Hiervan is 80 procent aangetast, in 2016 is daarvan 85 tot 90 procent matig tot zwaar aangetast en 10 tot 15 procent licht.

De verwachting is dat het Lingebos uiterlijk half maart 2019 weer opengesteld wordt voor bezoekers.

Deel dit artikel