Buitengebied bij Echteld © foto Shutterstock

Rond Echteld is door een groep vrijwilligers in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een nieuw Klompenpad ontwikkeld: het Wijenburgsepad. Zaterdag 28 oktober vindt de opening plaats.

Bij kasteel Wijenburg wordt in het bijzijn van de vrijwilligers en de deelnemende grondeigenaren het startpaneel onthuld. Daarna volgt een korte wandeling over een gedeelte van het nieuwe Klompenpad. Het Wijenburgsepad is een rondwandeling van circa elf kilometer door het fraaie buitengebied van Echteld. De wandelroute voert je langs interessante plekken, zoals kasteel Wijenburg, het voormalig dijkgehucht Ooij en de eeuwenoude relicten van dijkdoorbraken. Dus klompen aan, rugzak op en gaan!

Klompenpaden zijn bewegwijzerde wandelroutes door – voormalig - agrarisch gebied. Ze gaan vaak over onverharde paden, dwars door het land van de boer, langs- en over boerenerven en over landgoederen. In de provincies Gelderland en Utrecht zijn er nu al 155 Klompenpaden en het netwerk breidt zich gestaag verder uit. In de gemeente Neder-Betuwe (waar Echteld toe behoort) zijn overigens al vier Klompenpaden: het Marspad in Kesteren, het Hiensepad in Dodewaard, het Heuzesepad in Opheusden en het Uchtapad in Ochten. Met ditt nieuwe Wijenburgsepad in Echteld is een mooi netwerk van Klompenpaden in de gemeente Neder-Betuwe ontstaan.

De route is in twee richtingen gemarkeerd met rode klompjes. Zoals bekend zijn wandelaars van Klompenpaden te gast op het opengestelde terrein van de grondeigenaren. Daarom mogen honden op sommige delen niet mee, dit om vee en wild niet te storen. Als de route gebruik maakt van bestaande paden gelden vanzelfsprekend de regels die daar van toepassing zijn.

Routenavigatie en informatie over het landschap en de cultuurhistorie is beschikbaar via de Klompenpaden-app.  Kijk voor meer informatie en/of een downloadbare folder vanaf 28 oktober op de website van Klompenpaden.

Deel dit artikel