© foto Shutterstock
© foto Shutterstock

Onlangs werd in Prinsenbeek een nieuwe wandelverbinding tussen Prinsenbeek en het natuurgebied Hooiberg in gebruik genomen. Zo werden twee - nogal in verval geraakte - paden samen een zeer gewenste, nieuwe doorsteek naar het buitengebied.

De twee parallel lopende paden verbonden in een ver verleden Prinsenbeek met De Hooiberg en De Verloren Hoek. Ze raakten in onbruik en verdwenen, deels door kassenbouw en deels door het feit dat ze over zowel particulier terrein als over terrein van Staatsbosbeheer liepen. Initiatiefnemer Piet Sloven werkte maar liefst vijf jaar aan het herstel van de verbinding. Gelukkig kreeg hij veel hulp van Wandelnet en van Heemkundekring ‘Op den Beek’.

De nieuwe verbinding gebruikt de beide oude paden. Je loopt als wandelaar nu eerst over het ene oude pad, dan 500 meter over een braakliggend terreintje van de gemeente Breda, om vervolgens verder over het andere oude pad te gaan. De gemeente Breda steunde het initiatief door nogal wat kosten op zich te nemen voor herstelwerkzaamheden aan het braakliggende terrein.

De nieuwe verbinding wordt onderdeel van het grotere provinciale wandelnetwerk. Je kunt dan vanuit Prinsenbeek snel en veilig op de ‘Groene Schakel’ komen. De Groene Schakel is de ecologische landschapszone die het Liesbos verbindt met de Hooiberg en de natte, laaggelegen natuurgebieden van De Berk en Strijpen”. Wandelaars zullen er blij mee zijn!

Deel dit artikel