Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

De kans op wandelingen door een paarse heidevlakte is dit jaar kleiner dan voorgaande jaren. Door de droogte valt de bloei van de heide dit jaar tegen. Toch kleurt volgens Staatsbosbeheer op verschillende plekken de heide toch nog paars.

Hoewel er minder heide bloeit dit jaar, krijgt Staatsbosbeheer toch verschillende meldingen van locaties waar wel degelijk paarse velden te zien zijn. 

Erik Schram, boswachter van de Strabrechtse Heide in Brabant ziet jaarlijks hectares aan struik- en dopheide in bloei staan. 'Het was een ding, die droogte. We zien ook hier dat enkele stukken verdord zijn. Toch is het niet zo dramatisch als vaak te lezen was. Of de heide is doodgegaan is sterk afhankelijk van de bodemlaag maar ook simpelweg of het in de schaduw stond. Er zijn dus ook hier gewoon nog mooie paarse plekken te vinden'.

Ook boswachter Albert Henckel van het Dwingelderveld in Drenthe ziet op specifieke locaties in zijn gebied de heide gewoon bloeit. 'Wat wel opvalt is de jonge heide in het Dwingelderveld. Het voormalig landbouwgebied Noordenveld, midden in het Dwingelderveld, dat in 2011 is omgevormd naar heide. Waar de met voedingsstoffen verrijkte bovenlaag is afgegraven en sloten zijn gedempt om de natuurlijke waterstand te herstellen, staat nu binnen 7 jaar een gevarieerde heidevegetatie. Dat staat er op dit moment goed bij. Niet zo spectaculair als afgelopen jaren, maar toch een geweldig succes.'

Deel dit artikel