Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Natuurmonumenten maakt zich zorgen over de uitgebreide jachtmogelijkheden die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aankondigde om Afrikaanse Varkenspest te voorkomen. Preventief beleid zou zich moeten richten op de grootste risicofactor: verspreiding van het virus door mensen, zoals wandelaars.

Het toestaan van grootschalige jacht op gezonde wilde zwijnen is in deze fase volgens Natuurmonumenten niet alleen buitenproportioneel, maar ook ineffectief.

De Deskundigengroep Dierziekten die de minister adviseert, beoordeelt de kans op Afrikaanse varkenspest door rondtrekkende wilde zwijnen als zeer klein. Een zwijn is honkvast en kan geen grote afstanden afleggen. Het grootste risico op de ziekte komt door menselijk handelen volgens deze deskundigen. Het gaat dan om transport van varkens en varkensvlees, jagers die reizen van en naar risicogebieden en besmet vleeswaar dat is weggegooid door bijvoorbeeld recreanten of vrachtwagenchauffeurs.

“Om te voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest in Nederland uitbreekt moet de focus van preventief beleid liggen op de menselijke factor. De zwijnenjacht intensiveren is ineffectief en buiten proportioneel,” legt boswachter André Donker van Natuurmonumenten uit.

Deel dit artikel