Naast het streekpad Veluwe Zwerfpad, Klompenpad Pelserpad en meerdere wandelroutes bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap en Kasteelen krijgt Ermelo een nieuw Klompenpad in de omgeving van Speuld en Staverden.

Foto: Shutterstock

In Beerze is de aannemer gestart met de werkzaamheden die nodig zijn voor de natuurherstelmaatregelen in dit gebied. In de periode tussen Kerst en oud en nieuw liggen de werkzaamheden even stil en kunnen wandelaars en fietsers genieten van de natuur.

Foto: Shutterstock

In 2018 zijn tot nu toe tien verschillende wolven vastgesteld in Nederland, waarvan zes wijfjes. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen Environmental Research (WENR).

Foto: NPO 3FM/Ben Houdijk

De eerste editie van 3FM Serious Request: Lifeline heeft in totaal 1.308.889 euro opgebracht voor drie goede doelen van het Rode Kruis: reanimeren in Nederland (477.963 euro), bescherming tegen natuurgeweld (378.963 euro) en noodhulp bij oorlogen en conflicten (451.963 euro).

Foto: Shutterstock

De provincie Noord-Holland stelt ruim 1,9 miljoen euro subsidie beschikbaar voor beheer en onderhoud van tuinwallen op Texel. De provincie wil dat deze erfafscheidingen blijven bestaan, omdat ze belangrijk zijn voor de biodiversiteit en cultuurhistorische waarde hebben.

Foto: Shutterstock

De grasmus en fitis zijn in 2018 de meest getelde vogels in de Blauwe Kamer. Deze soorten komen voor in halfopen landschappen met struweel. De merel komt op een goede derde plaats terecht. Dit blijkt uit Sovon-vogelinventarisaties door vrijwilligers van de KNNV-Vogelwerkgroep Wageningen. 

Foto: Shutterstock

De provincie Drenthe heeft in het natuurgebied Drouwenerzand het startsein gegeven voor een veldexperiment naar herstel van de jeneverbes in Drenthe. De Rijksuniversiteit Groningen voert het onderzoek uit in opdracht van de provincie Drenthe.

Foto: Shutterstock

De droogte in Nederland is officieel voorbij. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Door de neerslag van de afgelopen periode is er van een dreigend watertekort geen sprake meer.

Foto: Shutterstock

De provincie Groningen trekt ruim een half milljoen euro subsidie uit voor het ontwikkelen van 27 fietsroutes, 8 wandelroutes en 5 vaarroutes door de hele provincie. In elke route staat een typisch Gronings cultureel of landschappelijk thema centraal.

Foto: Shutterstock

Nederland moet in 2030 een land zijn waar de biodiversiteit floreert. Een land met een rijke natuur en een gezonde landbouw, waar de inwoners genieten van een divers landschap. Dat is het droombeeld dat negentien partijen, waaronder Natuurmonumenten, tot stand willen brengen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Foto: Shutterstock

In Midden-Delfland komt een groot reservaat voor weidevogels. Door de koop van extra grond is er ruimte voor een beschermd natuurgebied van 200 hectare waar weidevogelreservaat Noord-Kethel plaats biedt aan veel verschillende soorten vogels.