Natuurmonumenten is gestart met werkzaamheden in de Zuiderdiepgorzen aan het Zuiderdiep bij Stellendam. 70 hectare voormalige landbouwgrond wordt omgevormd tot open waterrijke natuur met een nieuw wandelpad.

Foto: Shutterstock

De boswachters van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap hebben extra hulp gekregen van schapen bij het beheer van de Slikken van Voorne. Deze maand grazen er zo'n 200 schapen op de slikken. Ze zorgen ervoor dat slikken open blijven.

Foto: Shutterstock

Dwars door natuurgebied de Deurnsche Peel loopt vanaf zondag een nieuw wandelpad: het Mussenkeetpad. Hierdoor sluiten de wandelroutes van het Leegveld aan op de routes die lopen van het Kanaal van Deurne naar Griendtsveen.

Zevenaar krijgt er een tweede Klompenpad bij. Vandaag wordt het Rijnstrangenpad geopend, een rondwandeling van veertien kilometer door het buitengebied van Aerdt, Pannerden en Zevenaar.

Foto: Shutterstock

Boswachterspaden. Dat is de naam van een nieuwe reeks paden die Staatsbosbeheer en Stichting Wandelnet hebben gelanceerd. De boswachters van Staatsbosbeheer hebben de mooiste wandelroutes van Nederland uitgestippeld, verspreid over heel Nederland.

Foto: Shutterstock

De lage waterstand van onder meer de Waal en de IJssel levert problemen op voor een aantal overzetveren. Voor sommige plaatsen betekent het dat de veren voor wandelaars en fietsers uit de vaart genomen moeten worden.

Foto: Shutterstock

Natuurmonumenten maakt zich zorgen over de uitgebreide jachtmogelijkheden die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aankondigde om Afrikaanse Varkenspest te voorkomen. Preventief beleid zou zich moeten richten op de grootste risicofactor: verspreiding van het virus door mensen, zoals wandelaars.

Foto: Shutterstock

Zoetermeer gaat zich inzetten voor een goed voetgangersbeleid. De gemeente heeft zich aangesloten bij het Charter for Walking in navolging van de gemeenten Tilburg en Eindhoven. Het beleid gaat uit van veilig en prettig wandelen zonder barrières.

Foto: Shutterstock

In het Luxemburgse Echternach kwamen wandelorganisaties uit heel Europa bijeen voor de jaarlijkse vergadering van de European Ramblers Association (ERA). De organisatie wil inzetten op de promotie van het net van Europese wandelroutes, de zogenoemde E-wegen. 

Foto: Shutterstock

Staatsbosbeheer werkt aan de herinrichting van de Loenensche Buitenpolder bij Slijk-Ewijk. Na de werkzaamheden is het mogelijk om daar ook te struinen langs rivier De Waal. 

Foto: Shutterstock

De Lemelerberg krijgt in de toekomst veel meer heide. Landschap Overijssel start de komende week met de uitvoering van de werkzaamheden en houtkap op de Lemelerberg en in Beerze.