Tussen 2012 en 2015 is er in Nederland 11.000 hectare aan open natuurlijk terrein bij gekomen. Recreatiegebieden en binnenwateren winnen ook verder aan terrein. Het agrarisch gebied nam met 15 duizend hectare het meest af. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het bodemgebruik in Nederland.

Foto: Shutterstock

De heide in het Friese natuurgebied Mandefjild bij Bakkeveen wordt opgeknapt. De heide staat bekend om de afwisseling tussen stuifzand en bos. Jaarlijks bezoeken duizenden wandelaars het gebied.

Foto: Shutterstock

Schiermonnikoog krijgt een nieuw, energieneutraal bezoekerscentrum. In dit centrum kunnen bezoekers bij één loket centraal in het dorp terecht voor informatie  over het eiland, het Nationaal Park en Werelderfgoed Waddenzee.

Door middel van technische innovaties en journalistieke producties, kunnen stadswandelingen gevarieerder worden. Een gratis app daarvoor bevat augmented reality, een website en digitale touchscreens in de stad.

Foto: Shutterstock

Natuurmonumenten houdt een enquête over de liefde voor het landschap. De natuurorganisatie vraagt mensen via de Nationale Landschap Enquête zich uit te spreken over hoe ze willen dat Nederland er uit ziet.

Foto: Shutterstock

Alle onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland verdwijnen binnen vijf jaar. Deze overgangen worden óf beveiligd óf opgeheven. Het kabinet wil een einde maken aan de risico's door onbewaakte spoorwegovergangen.

Foto: Shutterstock

Stichting Landschapsbeheer Zeeland wil een zogenoemd 'streekeigen pad' in Zeeland opzetten. De stichting heeft hiervoor subsidie gevraagd bij de provincie en wil het pad aanleggen in de Zak van Zuid-Beveland. 

De 6e editie van de Fjoertoer Egmond heeft 10.000 deelnemers getrokken. Dit jaar stond de Fjoertoer Egmond in het teken van 'Middeleeuws Egmont', gespeld volgens die tijd. Het thema was terug te zien in het evenement met zwaardvechtende ridders in harnas en een vuurspuwende draak op het strand.

Foto: Shutterstock

De Pyramide van Austerlitz in de provincie Utrecht heeft de 50.000ste bezoeker geteld. De piramide ligt op het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. Het monument stamt uit de tijd van Napoleon van begin 1800.

Foto: Shutterstock

De samenstelling van de vogelbevolking is in 40 jaar tijd spectaculair op zijn kop gezet. Dat meldt Sovon tijdens het nieuwe boek ‘Vogelatlas van Nederland’. Sovon Vogelonderzoek Nederland houdt in Nederland de ontwikkeling van Nederlandse vogels bij.

De Walk of Wisdom heeft de publieksprijs gewonnen in de wedstrijd ‘Maak Gelderland mooier: de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018’. De prijs van de vakjury ging naar de Sint Jansbeek in Arnhem.